sparren.net

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2023-03-19

 

Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 

Inför 2023

Efter att nya dämmet är klart tittar föreningen framåt. En samlad bedömning av Sparrens status är att den lider av internbelastning. Med detta menas att övergödning från många tidigare år ligger i sedimentlagren och när bottnarna blir syrefria under sommaren frigörs en del av fosforn och bidrar till övergödningen. Det finns olika metoder för att komma till rätta med dessa problem där det diskuterats aluminiumfällning eller lågflödesmuddring. Innan sådana åtgärder initieras måste man dock vara säkra på att det inte tillförs ytterligare övergödning genom tillflödena.

Genom Åkerströmsamverkan har vi fått stort ekonomiska stöd med nya dämmet och vi hoppas på stöd även i framtid projekt för att komma tillrätta med övergödningen i Sparren.

Föreningen har genomfört egna syremätningar för att skapa kunskap om syreförhållandena under året men även för att kunna ta vattenprover vid rätt tidpunkter i syfte att skapa kunskap inför framtida åtgärder. Vi hoppas även kunna genomföra en bottenkartläggning för att ha så bra underlag som möjligt inför val av framtida möjliga val av metod.

Nya dämmet klart efter nära 10 år

Efter totalt bortåt 10 års arbete har vi nu fått ett nytt dämme. Vi var länge oroliga för att vi inte fick tag på grävare, då den tilltänkte blivit sjukskriven en längre tid. Genom Johans släkting, Mats Lindgren, kunde dock arbetet genomföras under en dryg vecka i slutet av september. Det är med stor glädje och lättnad vi i kan konstatera att dämmet är på plats. Nu blir det spännande att se vad vi får för förändringar på nivåvariationerna.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöstipendiet från Vallentuna kommun

Stipendiet täckte halva kostnaden för vår nya temp- och syremätutrusting som köptes under våren. Vi har nu själva genomfört månadsvisa mätningar från tre djuphålor i sjön, Närtunaviken (9 m) Kårstaviken (11 m) och Lisingefjärden (13 m). Några spontana slutsatser är att sjöns skickning beter sig som ett riktigt skolexempel samt att när skiktningen är som högst i juli, så är det helt syrefritt från ca 5 meters djup och nedåt. Det är då endast bottnar nära stränderna där det inte är syrefritt.

Genom att kartlägga syrgasprofilerna i Sparrens tre bassänger kan man kartlägga förutsättningarna för att näringsämnen ska frigöras från bottensedimenten och bidra till att siktdjupet blir dåligt. När näringsämnen frigörs blir sjön grön av algblomning. Efter kartläggningen kan man avgöra vilken metod som är lämpligast för att bli av med denna så kallade internbelastning.


 

Sparren - Djur och natur - Länk till allmänn information om Sparren

 

Vill ni ble medlem eller komma i kontakt med styrelsen, kan ni maila till föreningens mailadress, sparren@sparren.net. 

 

 

Medlemsavgift: 250 kr

Swish: 123 502 67 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen skaffat Swish

Föreningen har skaffat Swish för att enklare hantera medlemsavgifter både för gamla medlemmar men även då vi värvar nya. Sparrens Swish-nr är 123 502 67 94.

 

-----------------------------------------------

 

 

Här är ansökan om ny dämning som lämnats till miljödomstolen

 

Ansökan till Mark- och Miljödomstolen (M7048-18)

-----------------------------------------------

 

Länkar till andra Hemsidor

 

Vattenmyndigheterna»

 

Karta över naturvårda områden.

 

Historiska kartor»

 

 

Rö sockens historia»

 

 

Kårsta Ekskogen»

 

Närtuna hembygdsförening»

 

-----------------------------------------------

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening