Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 

Mätningar i sjön

På denna sida avser vi att lägga ut resultat från egna mätningar. I dagsläget tänkte vi lägga ut nivåmätningar som Janne och Missan gjort sedan våren 2008.

 

 

 

På Vattenvårdsföreningens årsmöte 08, pratade vi om nivån i sjön. Sedan dess har vi mätt nivån mot en fix punkt vid vår brygga och plottat den i ett diagram. De blå staplarna skall avläsas mot den vänstra axeln och motsvarar de regnmängder vi mätt.

 

I slutet på 2008 steg nivån i sjön fantastiskt fort. Högsta nivån var förmodligen det högsta vi observerat sedan 60-talet.  I den övre bilden visas årets mätningar sedan april, och i den nedre finns alla data samlade.

 

Janne & Missan, Rättarstugan Näs

 

 

 

 

 

 

Egenutvärdering

 

Webb-formulär»
.

 

Inmatade data - Översikt»
.

 

Utskrift på Excel-fil»
.

 

--------------------------------------------

För nedladdning


Formulär - Säsongsåterblick»
.

 

Formulär - Vattenprovtagning»
.

 

Instruktion för ovanstående formulär»
.

 

Instruktion för GPS-koordinater»
.

 

--------------------------------------------

 


 

 

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening