Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 

Mätningar i sjön

Sedan 2008 har vi regelbundet mätt nivån i Sparren. Då mätserien är lång är det inte längre meningsfullt att visa hela serien utan här har vi valt dels ett av de senare åren samt en sammansatt figur med senaste årets mätningar (svart) dels lägsta och högsta värden per månad från alla åren.

 

 

 

På Vattenvårdsföreningens årsmöte 08, började vi diskutera de stora nivåvariationerna. Sedan dess har vi mätt nivån mot en fix punkt vid vår brygga och plottat den i ett diagram. De blå staplarna skall avläsas mot den vänstra axeln och motsvarar de regnmängder vi mätt.

 

 

 

Efter att vi köpt in mätutrustningen för att kunna mäta syrgashalten i sjön har vi genomfört mätningar i djuphålorna i Närtunaviken, Kårstaviken och i Lisingenfjärden. Skicktningen mellan syresatt varmare vatten och det syrefria lite kallare vattnet steg mot ytan fram till julimätnigen då skiktningen låg på 5 meter. Därefter har den syresatta delen ökat för att vid oktobermätningen i princip nått botten och hela sjön är omblandad.

 

Förloppet är mycket likt skolboksexemplen. Vill ni titta närmare, så ladda ner filen nedan och välj fliken för bilder.

 

Syrgasmätningar sommaren 2021»
.

 

 

 

 

 

Egenutvärdering

 

Webb-formulär»
.

 

Inmatade data - Översikt»
.

 

Utskrift på Excel-fil»
.

 

--------------------------------------------

 

 

För nedladdning


Formulär - Säsongsåterblick»
.

 

Formulär - Vattenprovtagning»
.

 

Instruktion för ovanstående formulär»
.

 

Bilder och namn på snäckor och sjögräs»
.

 

 

Syrgasmätningar sommaren 2021»

--------------------------------------------

 


 

 

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening