Inmatningsformulär (se instruktion på "Mätsidan" (2020-11-22))


Välj platsen för mätningen. Passar inte förslagen så fyll i rutan under
Fiskeså Bed and Breakfast Fiskeså Närtunaviken Stallviken Rättarstugan Smedsmora Innersta Nätunaviken Viken
Om annan plats
Datum för mätningen [åå-mm-dd]
Observatör


*************************************************************


Vad luktar vattnet? Välj det alternativ som passar bäst.
Inget Gyttja Myrmark Sjö Fisk Rutten fisk Ruttet ägg Metalliskt Olja
Hur stark är lukten? Välj det alternativ som passar bäst.
Ingen lukt Svag Tydlig Stark


Vilken färg har vattnet? Välj det alternativ som passar bäst.
Blågrön Grön Gulgrön Gulbrun Brun Mörkbrun


Vattnets siktdjup i cm Markera med * efter siffran om ni inte kunnat mäta djupare pga bottenkänning
Vattentemperaturen
Vattnets PH-värde, surhet


Förekomst av alger.
Små mängder Rikligt
Sort